Bli inte lurad.

Var försiktig när du söker information på nätet. För där blandas sanningar, halvsanningar och rena lögner i en salig röra. Det gör det svårt att veta vilka källor som är trovärdiga, det vill säga de som inte är ute efter att sprida falsk information.

”Källa” brukar man kalla den som publicerar information på nätet. Det kan vara en person, en organisation, ett företag eller till exempel ett politiskt parti.

Man måste vara källkritisk, som det heter.

Här är tre saker att tänka på när du bedömer en källas trovärdighet:

1. Vem är källan?
2. Är källan trovärdig?
3. Har källan ett dolt syfte?

Läs mer här:

Skolverkets ”källkritik-guide”
Lista över trovärdiga källor

Tips på relativt säkra källor.

Nationalencyklopedin
Svenska Wikipedia
Engelska Wikipedia


Läs mer:

Lärarhandledning


Lärare, anmäl din klass eller skola!