Klicka här för att se vinnare 2020/2021.

Lärarhandledning.

Ett kunskapsäventyr producerat av Hem & Skola.

Syftet bakom äventyret

• Bidra med en meningsfull och allmänbildande överskursaktivitet.
• Träna elever i att sortera ut relevant information och tänka källkritiskt.
• Repetera och fördjupa det som lärs ut i klassrummet genom självstudier.

De flesta lärare vet hur svårt det är att ge snabba och understimulerade elever meningsfulla överkursuppgifter. De flesta vet också hur stor roll Internet spelar för elevernas läxläsning och självstudier. Därför är det viktigt att de att lär sig hantera information rätt redan från tidig ålder och ständigt tränar den förmågan. (8 av 10 lärare tycker att det är en meningsfull aktivitet för deras elever, enligt en färsk undersökning.)

Inga förberedelser krävs

Tävlingen guidar eleverna genom äventyret, som utmanar eleverna i ämnen som samhälle, historia, geografi, naturkunskap, matematik, lite idrott och en del populärkultur.

Gör bara så här:

Anmäl din klass eller skola. Klicka på knappen längst ner. Vill du anmäla flera klasser eller grupper gör du det på din användarprofil (vi skickar en länk till dig).

Tid

Eleven kan när som helst stoppa klockan genom att pausa tävlingen och återuppta den vid senare tillfälle. Men obs: då ska eleven använda länken de har fått via mejl – inte registrera sig på nytt! Du och dina elever avgör alltså själva hur ofta ni pausar äventyret. (Nej, det påverkar inte slutresultatet.)

Sajten är öppen året runt, dygnet runt. Den aktuella tävlingen pågår till 6 maj 2022.

Frågor?

Mejla oss gärna. Adressen är: jordenrunt@hemochskola.se.

Prispokal till totalbästa skolan

Den skola som har bäst totalresultat den 6 maj vinner en stor pokal! (Senast gick priset till Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden.)

Veckans prestation

Varje måndag delar vi ut en digital guldstjärna till den skola som har presterat bäst under veckan som gått. Vi meddelar ansvariga lärare via mejl. Så missar ni en vecka är det bara att ta nya tag veckan efter.

Lycka till önskar utvecklingsteamet på Hem & Skola!Anmäl din klass eller skola nu!