Lärarhandledning.

Syftet bakom äventyret
• Bidra med en meningsfull och allmänbildande överskursaktivitet.
• Träna elever i att sortera ut relevant information och tänka källkritiskt.
• Repetera och fördjupa det som lärs ut i klassrummet genom självstudier.

De flesta lärare vet hur svårt det är att ge snabba och understimulerade elever meningsfulla överkursuppgifter. De flesta vet också hur stor roll Internet spelar för elevernas läxläsning och självstudier. Därför är det viktigt att de att lär sig hantera information rätt redan från tidig ålder och ständigt tränar den förmågan. (8 av 10 lärare tycker att det är en meningsfull aktivitet för deras elever, enligt en ny undersökning.)

Inga förberedelser krävs
Tävlingen guidar eleverna genom äventyret, som utmanar eleverna i ämnen som samhälle, historia, geografi, naturskunskap, matematik, lite idrott och en del populärkultur. (Samtidigt har vi märkt att det går bäst för klasser där läraren har presenterat äventyret först och betonat att det är frivilligt.)

Gör bara så här:
Klicka på ”Anmäl din klass eller skola”-knappen nedan. Fyll i formuläret. (Vill du anmäla flera årskurser eller hela skolan hoppar du bara över just det fältet.) Därefter får du två länkar:

Länk 1
Den översta länken ger du till dina elever. Det är deras registreringslänk för att kunna delta individuellt.

Länk 2
Det är din egen lärarlänk. Den använder du för att följa elevernas individuella resultat.

Tid
Eleven kan när som helst stoppa klockan genom att pausa tävlingen och återuppta den vid senare tillfälle. Men obs: då ska eleven använda länken de har fått via mejl – inte registrera sig på nytt! Du och dina elever avgör alltså själva hur ofta ni pausar äventyret (det påverkar inte slutresultatet).

Sajten är öppen året runt, dygnet runt. Den aktuella tävlingen pågår från vecka 8 (18 februari) fram till och med vecka 19 (10 maj).

Frågor?
Mejla oss gärna. Adressen är: jordenrunt@hemoskola.se.

Prispokal till totalbästa skolan
Den skola som har bäst totalresultat den 10 maj vinner en jättepokal! (Senast gick priset till Örsundsbroskolan i Örsundsbro.)

Veckans prestation
Varje måndag delar vi ut en digital plakett till den skola som har presterat bäst under veckan som gått. Vi meddelar ansvariga lärare via mejl. Så missar ni en vecka är det bara att ta nya tag veckan efter.

Frågorna uppdateras då och då.

Lycka till önskar utvecklingsteamet på Hem & Skola!Anmäl din klass eller skola nu!